Saturday, April 23, 2005

Introducing 7-Steps Marraige Program

اگه دست من بود, يه قانون وضع ميكردم براي ازدواج. بعد هم هر دو نفري كه فكر ميكردند عاشق هم ديگن و ديگه طرف soulmate شونه, مجبور ميكردم كه اين مراحل رو بگذرونن:

1) شش ماه با هم زير يه سقف زندگي كنن.
2) يك هفته با والدين يكيشون برن مسافرت.
3) يك هفته با والدين اون يكي برن مسافرت.
4) سه روز با فاميل يكشيون برن شمال (يا جايي شبيه اون)
5) سه روز با فاميل اون يكي برن شمال.
6) يك ماه جدا زندگي كنن و همو نبينن و در اين حين با آدمهاي ديگه رفت و آمد كنن.

و بعد اگه تمام اين مراحل رو گذروندن و هنوز بازم عاشق هم ديگه بودن, مي تونن ازدواج كنن!!

پر واضحه كه با اين روش تعداد ازدواج ها بشدت كاهش پيدا ميكنه. اما آمار ازدواجهاي هاي موفق شديدا ميره بالا! همين جور تعداد آدمهاي single نسبتا راضي!!

 . 

 Thursday, April 21, 2005

Don't Be Tough On Yourself

Somestimes what seems like surrender isn't surrender at all. It's about what's going on in our hearts. About seeing clearly the way life is and accepting it and being true to it, whatever the pain, because the pain of not being true to it is far, far greater.* The Horse Whisperer


 . 

 Tuesday, April 19, 2005

Do Not Betray Your Passion

بقول Survivor:

So many times, it happens too fast
You change your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive...از اينكه روي حسابگريهاي بيخودي اين كارو كنم مي ترسم changing my passion for the glory ...

 . 
Stay A Child Amadeus

ميشه در مورد آمادئوس كلي نقد "مجله فيلمي" نوشت كه داستانش چنين و موزيكش چنان و بازيها بهمان و اين حرفش يعني اين و ...

اما آخرش اين كه موتزارت كسي نبود جز يه كودك شديدا خلاق و خيال پرداز و رها از همه چي كه نخواست بزرگ بشه و بهمين خاطر بيچاره توسط هيچكس هم درك نشد. الا دشمن خونيش, اون هم يك كم و در لحظه مرگش.

 . 

 Monday, April 11, 2005

Do The Opposite George, Do The Opposite!

توي يكي از اپيزودهاي سريالSienfeld , يكي از شخصيت هاي سريال, جرج, به نظرش ميرسه كه علت ناموفقيت هاش اينكه هر تصميم كه گرفته توي زندگيش از اساس اشتباه بوده. براي همين به فكرش ميرسه كه از اين به بعد, عكس تصميمي كه ميگيره عمل كنه. اتفاقا هربار كه اين كارو ميكنه, كلي موقعيت خنده دار و مضحک ايجاد ميكنه و البته اوضاع جرج هم خوب ميشه.

حالا امروز داشتم فكر ميكردم كه اين داستان گذشته از شوخي, يه نكته جالب هم داره: هر كدوم از ما, يه الگوي رفتاري داريم و بخاطر معتاد بودن به همين الگوه كه مثلا بعد از n سال و بعد از كلي تجربه, توي يه موقعيت مثلا جديد, مي بينيم كه آخرش همون شد كه قبلا هم شده بود. حالا گيرم با كمي تفاوت. يا مثلا سر همين مشاهده الگوي رفتاري يه آدم كه مثلا ادعا ميكنيم كه اون رو خوب ميشناسيم و ميتونيم حدس بزنيم كه چه جور واكنشي نشون ميده.

و باز داشتم فكر ميكردم كه رشد كردن و بزرگ شدن يعني شكستن آگاهانه اين الگوها. مثل كاري كه جرج مي كرد! ;-)

 . 

 Sunday, April 10, 2005

And Time Can Do So Much

ميگن گذر زمان يه امتحان خوبه. همين گذره كه رنگ خيلي چيزها رو تغيير ميده. بعضي از حس ها رو پررنگ تر ميكنه و جا ميندازه. بعضي ها رو كم رنگ تر ميكنه و گاهي هم كاملا بيرنگ. گاهي باعث ميشه كه آدمها توي جاي درست خودشون جا بيفتن. گاهي هم سبب ميشه كه موقعيت هاي جديد پيش قضاوت ها رو رقيق كنه و آدمها با ديد جديدي به هم نگاه كنن.

البته بعضي وقت ها هم كلي علامت سوال ميذاره جلو آدم كه مثلا:
"What the hell was I thinking?!!" :-D

 . 

 Saturday, April 09, 2005

El Hombre Duplicado

موضوع "مرد تكثير شده" خوزه ساراماگو يه آدم كه يك كپي خودشو پيدا ميكنه, با گذشته و روحيات متفاوت و زندگي هر دوتاشون بخاظر اين ملاقات كلي تغيير ميكنه. و طبعا سوال اصلي اينه كه "چي هر كدوم از ما رو ما ميكنه؟"

ياد اون دفعه اي افتادم ماسك هاي گچي رو روي صورتم امتحان ميكردم و يك دفعه ترسم برداشت كه "اين صورت چقدر از هويت منو تعيين ميكنه؟" و ياد فيلم Face Off هم افتادم كه همين ته مايه رو داره. جالبه كه روي جلد ترجمه كتاب, با بي سليقه گي كامل, يه قسمتي از پوستر همين فيلم رو كپي كردن!

كتاب خيلي غني تر از اون فيلمه و جون ميده براي فيلم شدن البته!!

 . 

 Friday, April 08, 2005

Once Again, Noting...

از تمام حرفهاي عيد, اين يكي رو بيشتر از همه دوست داشتم:

"People break down into two groups when the experience something lucky. Group number one sees it as more than luck, more than coincidence... Group number two sees it as just pure luck. Just a happy turn of chance... Could be bad, could be good. But deep down, they feel that whatever happens, they're on their own. And that fills them with fear. But.. the Group number one, they're looking at a miracle. And deep down, they feel that whatever's going to happen, there will be someone there to help them. And that fills them with hope.

See what you have to ask yourself is what kind of person are you? Are you the kind that sees signs, sees miracles? Or do you believe that people just get lucky?"* Graham in Signs


 . 
     Feed

 Email

 April 2005
 May 2005
 July 2005
 August 2005
 September 2005
 October 2005
 March 2006
 April 2006
 May 2006
 June 2006
 July 2006
 September 2006
 October 2006
 November 2006
 December 2006
 January 2007
 February 2007
 March 2007
 April 2007
 May 2007
 June 2007
 July 2007
 August 2007
 September 2007
 October 2007
 November 2007
 December 2007
 January 2008
 February 2008
 March 2008
 May 2008
 June 2008
 July 2008
 August 2008
 September 2008
 October 2008
 November 2008
 December 2008
 May 2009
 June 2009
 September 2009
 October 2009
 November 2009
 December 2009
 January 2010
 February 2010
 March 2010
 April 2010
 May 2010
 June 2010
 July 2010
 August 2010
 September 2010
 October 2010
 February 2011
 March 2011
 April 2011
 January 2012
 May 2013
 October 2013
 January 2014
 February 2014
 March 2014
 April 2014
 June 2014
 August 2014
 December 2014
 January 2015
 March 2015
 April 2015
 May 2015
 June 2015
 
  Email: 2bareh[AT]gmail[DOT]com    

Powered by Blogger