Thursday, May 28, 2009

.درست می‌شود

سلام فروغ‌جان، خوبی؟ ایمیلت رسید همان چند روز پیش. یعنی کامنت‌ات به صورت ایمیل رسید. بعد من هی می‌خواهم بیایم بخاطر گل رویت اینجا چند خط بنویسم، فرصت نمی‌شود. می‌دانی، این روزها زندگی سخت است. مشکل و دردسر و بدبختی زیاد است. وقت کم است. آدم نمی‌رسد. مثلن همین امروز. کله سحر که داشتم می‌زدم بیرون، حواسم پیش این بود که اینجا صندوق رای می‌گذارند یا نه.همانطور در حال حرکت از روی تلفن یک پیغام گذاشتم روی فیس‌بوک، از بس وقت کم است. جواب آمد نمی‌گذارند.تا ظهر که یکی از فکرهایم وسط هزار و یک گرفتاری همین بود که حالا کدام شهر برویم برای رای دادن. ندا آمد که نه، قرار است صندوق بگذارند. می‌بینی؟ زندگی سخت است. رایِ زیاد لازم است. اما خدا بزرگ است، درست می‌شود. یا مثلن در طول روز هی حواسم به این بود که نتیجه بازی امروز را نشنوم. از فوتبالی‌ها حذر می‌کردم. وب نمی‌خواندم. پشتم را به تلویزیون می‌کردم تا عصر شود و بروم جرج و اژدها بازی را با تاخیر ببینم. این‌جوری آدم کلی التهاب دارد. هر چند آخرش بارسا برنده شد و دل ما را شاد کرد. اما زندگی سخت است. اختلاف ساعت زیاد است. ولی خدا بزرگ است، درست می‌شود. بعد همین دوستان من که نیامده بودند فوتبال. بازی را زنده دیده بودند وسط روز و شبش رفته بودند درباره الی. منم جلسه زیاد داشتم که نمی‌شد دودرشان کرد و رفت بارشان. برای همین درباره الی را یکشنبه رفته بودم. می‌بینی؟ زندگی سخت است. فستیوال کوتاه است. فیلم‌ ایرانی خوب کم است. اما خدا بزرگ است، درست می‌شود. بعد من یک چند وقت دیگر باید دو جا در عین حال باشم. بیچینگ و ساردینیا. خودم دلم می‌خواست ساردینیا بروم. مخصوصن که یک دوستی آنجا ویلایی دارد که می‌شود هفته‌ی بعد از کنفرانس ماند و آفتاب و آب خورد. اما همین امروز معلوم شد که درست همان هفته به خاطر مساله خانوادگی باید ال‌ای باشم. همین شد که رفتم دو نفر پیدا کردم بروند. می‌بینی؟ زندگی سخت است. ساردینیا حیف است. اما خدا بزرگ است. یک وقت دیگر شاید. درست می‌شود. یا چه می‌دانم منتظریم نتیجه رای یکی از کارهایمان بیاید. از صد و شش کشور، فعلن شش کشور بیشتر رای نداده‌اند . این شش‌تا مثبت بوده البته. اما این صد تا هی لک و لک می‌کنند. می‌بینی. زندگی سخت است. بروکراسی آهسته است. اما خدا بزرگ است، درست می‌شود. بعد اگر می‌بینی هی چراغ مسنجرم روشن است اما جواب نمی‌دهم، بخاطر این است که در همین وقت های مرده بین کارها و جلسه‌ها روی تلفنم می‌آیم پیغام بزنم و بگیرم. به جای اس‌ام‌اس که راحت‌تر است. اما این یاهو-مسنجر آیفون کودن است. چراغت را بی‌خودی روشن نگه می‌دارد. اگر دیدی جواب نمی‌دهم به خاطر همین است. می‌بینی؟ زندگی سخت است. آیفون احمق است. اما خدا بزرگ است و با ریلیز بعدی درست می‌شود. الان یادم افتاد امروز قرار بود وقت دکتر بگیرم برای پای راستم که گاهی از مچ به پایین ورم می‌کند و مثل پای حاج‌خانم‌های چاقِ خوشگل می‌شود. یک ماه پیش که از هاووایی برگشته بودم فکر می‌کردم جانوری چیزی گزیده که توپ شده. اما از آن دفعه هر از گاهی باد می‌شود و می‌خوابد و معلوم نیست چه مرگش است. چه می‌دانم؟ زندگی سخت است. زهر از تن آدم نمی‌رود. اما خدا بزرگ است. پا هم درست می‌شود. الانم بوق سگ را زده‌اند و من تازه خوابِ خواب نشسته‌ام دارم تند‌تند تایپ می‌کنم. چه می‌دانم؟ امشب قرار بود استیک درست کنم. تا از بازی برگشتم و باریکیو کردم و بلال و اینها همین شد که می‌بینی. می‌بینی که. زندگی سخت است. آدم خواب است و بعد از ان سال می‌خواهد یک پست بنویسد و جمع‌اش کند، جمع نمی‌شود. خدا بزرگ است. انشالله این هم درست می‌شود!

 . 
     Feed

 Email

 April 2005
 May 2005
 July 2005
 August 2005
 September 2005
 October 2005
 March 2006
 April 2006
 May 2006
 June 2006
 July 2006
 September 2006
 October 2006
 November 2006
 December 2006
 January 2007
 February 2007
 March 2007
 April 2007
 May 2007
 June 2007
 July 2007
 August 2007
 September 2007
 October 2007
 November 2007
 December 2007
 January 2008
 February 2008
 March 2008
 May 2008
 June 2008
 July 2008
 August 2008
 September 2008
 October 2008
 November 2008
 December 2008
 May 2009
 June 2009
 September 2009
 October 2009
 November 2009
 December 2009
 January 2010
 February 2010
 March 2010
 April 2010
 May 2010
 June 2010
 July 2010
 August 2010
 September 2010
 October 2010
 February 2011
 March 2011
 April 2011
 January 2012
 May 2013
 October 2013
 January 2014
 February 2014
 March 2014
 April 2014
 June 2014
 August 2014
 December 2014
 January 2015
 March 2015
 April 2015
 May 2015
 June 2015
 
  Email: 2bareh[AT]gmail[DOT]com    

Powered by Blogger